Portal Danych.pl :: Symfonia, Płatnik, CDN

Pulpit zdalny błąd CredSSP przy logowaniu

Posted by in Blog

Problem z logowaniem za pomocą pulpitu zdalnego W dniu 8 maja 2018 roku Microsoft rozesłał aktualizację dla systemów Windows związaną z logowaniem do pulpitu zdalnego. Wykryta podatność pozwala na zdalne wykonanie kodu za pomocą uprawnień zalogowanego użytkownika. Aby być w pełni chronionym przed tego typu atakiem należy zaktualizować system na serwerze oraz klientach łączących się zdalnie. W przypadku aktualizacji tylko po jednej stronie nie będzie możliwości uwierzytelnienia i połączenie zostanie odrzucone przez serwer.

RODO #1: Pojęcia podstawowe

Posted by in Blog, RODO

Wstęp – RODO 25 maja 2018 jest datą, od której zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation). Jest to największa zmiana w ochronie danych osób fizycznych od wielu lat i dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. W praktyce nakłada ona na wszystkich przedsiębiorców obowiązki nakazującą skuteczną ochronę danych osobowych. Najczęściej w kontekście zmian pojawia się też informacja o wysokości kar za nieprzestrzeganie ustawy o RODO, zapis artykułu 83 dość jednoznacznie wskazuje jaki jest cel tych kar:

nie można wysłać e-deklaracji

Posted by in Blog, Tutorial

Jak rozwiązać problem z wypełnianiem e-deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów. Często próbując skorzystać z formularzy na stronie Ministerstwa Finansów można się spotkać z komunikatem „please wait if this message is not eventually replaced by the proper contents of the document”, jest to spowodowaną próbą otwarcia e-deklaracji w innym programie niż Adobe Reader. Nowoczesne przeglądarki korzystają z własnych wtyczek obsługujących pliki pdf i w związku z tym nie ma możliwości poprawnego otwarcia formularza.

Nowe wersje programów Sage

Posted by in Blog, Symfonia

W lutym 2018 roku wydane zostały następujące aktualizacje: Finanse i Księgowość 2018.a Pobierz Kadry i Płace 2017.c Pobierz Środki Trwałe 2018.a Pobierz e-Deklaracje 2018.1 Pobierz Dokładne informacja o zmianach znajdują się na stronie Sage