Szyfrowanie pendrive za pomocą programu VeraCrypt

Posted by in Blog

Sposób na bezpieczne dane na dyskach USB.

W poprzednim wpisie opisałem trzy sposoby zabezpieczenia danych przechowywanych na dyskach przenośnych.

W tym wpisie pokaże jak można utworzyć własny zaszyfrowany kontener, umieścić go na pamięci USB oraz montować jako dodatkowy dysk w systemie Windows.

Zaczynamy od pobrania programu VeraCrypt, Program pobieramy z tej strony.  Jeśli zamierzamy zakodować cały dysk USB możemy pobrać wersję instalacyjną (VeraCrypt setup). W takim przypadku należy pamiętać, że nie będzie możliwości zamontowania takiego napędu na innym komputerze, jeśli nie będzie na nim również programu VeraCrypt.

Tworzenie kontenera

Jeśli tworzymy kontener i nie ma konieczności szyfrowania całego napędu pobieramy wersję przenośną (VeraCrypt portable). Po podłączeniu pendrive do komputera, sprawdzamy literę dysku napędu USB i uruchamiamy instalator, jako miejsce docelowe instalacji, podajemy podłączony dysk pendrive, dzięki temu program VeraCrypt będzie można uruchomić po podłączeniu pendrive do komputera bez konieczności instalacji na każdym komputerze.

Po instalacji na pendrive pojawi się kilka plików, wśród nich VeraCrypt.exe, uruchamiamy go i wybieramy opcję:

Volumes > Create new volume 

na kolejnym oknie wybieramy „Create an encrypted file container” a potem „Standard VeraCypt volume”, jako miejsce zapisu tworzonego kontenera (Volume location) wybieramy dysk USB, sposób szyfrowania zostawiamy bez zmian, na kolejnym ekranie należy określić pojemność kontenera. Dysk przenośny lub pendrive może zawierać jeden lub kilka kontenerów, a każdy z nich może być używany niezależnie.

Po ustaleniu pojemności kontenera przechodzimy dalej, gdzie podajemy hasło, którym zostanie zaszyfrowany plik. Po wpisaniu hasła i sformatowaniu kontenera plik jest gotowy do użycia.

Używanie kontenera

Aby używać kontenera VeraCrypt jako dysku należy go zamontować w systemie. W tym celu należy uruchomić program VeraCrypt, wybrać opcję „select file” i wskazać plik kontenera, zaznaczyć literę dysku pod którym będzie działać kontener i wybrać opcję „mount”. Po poprawnym wpisaniu hasła plik zostanie otwarty i jego zawartość będzie dostępna pod zdefiniowaną literą dysku.

Przed odłączeniem pendrive od komputera zaleca się odmontowanie kontenera, w tym celu należy ponownie uruchomić program VeraCrypt i wybrać opcję „Dismount”